elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 24.05.2024

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest:
    Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu
    ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom
    tel. 32 281 33 68, e-mail: boe@boe.edu.pl


2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Tomasz Hetmańczyk.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod_edu@um.bytom.pl.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: zapewnienia prawidłowego poziomu nauczania w placówce, zapewnienia ciągłości działania placówki.
Podstawy prawne przetwarzania: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 90 dni od dnia zakończenia współpracy (praktyki) z Administratorem Danych oraz do celów archiwalnych przez czas określony przepisami prawa.
8. Prawach przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: Tomasz Hetmańczyk
Lista załączników: 12
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 30.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2023
Liczba wyświetleń: 403
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.09.2023
12:22:37
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:18:54
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:14:52
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:14:23
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:14:02
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:13:34
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:13:10
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:12:57
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:12:31
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:12:18
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:11:56
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:11:44
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:11:26
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:11:01
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:10:42
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:10:28
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:10:10
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:09:37
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:09:06
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:07:43
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
12:01:22
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
11:54:28
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
29.09.2023
11:48:32
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
01.09.2023
12:29:21
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:54:50
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:46:58
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:42:05
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:39:33
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:38:46
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:37:42
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:36:18
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:36:06
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:34:38
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:34:23
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:28:00
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:27:40
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:21:43
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:20:37
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:20:12
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:19:55
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:19:19
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:19:08
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:18:48
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:18:12
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:17:48
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:17:36
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:17:15
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:17:01
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:16:34
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:16:06
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
31.12.2021
12:15:16
edycja
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE
30.12.2021
08:35:17
dodanie
Tomasz Hetmańczyk
KLAUZULE INFORMACYJNE